Pelatihan K3 Yang Berkelanjutan

Pelatihan K3 Yang Berkelanjutan

...pelaksanaan program kselamatan kerja 4. Untuk perwakilan keselamatan kerja(yang di tunjuk oleh serikat pekerja atau sukarela): • Peran masing masing dalam K3 • Hak mereka yang menyangkut: -Pelatihan khusus -waktu...