teks bacaan mengenai alam

Arisal Rahman. M.Kes 0

Risiko Penilaian Kebakaran dan Klasifikasi Kebakaran

...dll., pemadaman yang efektif adalah busa. Kelas C Ini adalah kebakaran yang melibatkan gas-gas seperti hidrogen, butana propana, dll kebakaran Berjuang alam ini harus diserahkan kepada para ahli sebagai pemadam... [...]
Arisal Rahman. M.Kes 0

Lingkungan Global

...refrigeran alami. Refrigeran sintetik tidak terdapat di alam dan dibuat oleh manusia dari unsur-unsur kimia. Sedangkan refrigeran alami adalah refrigeran yang dapat ditemui dialam, namun demikian masih diperlukan pabrik untuk... [...]
Arisal Rahman. M.Kes 0

Penanda isyarat keselamatan kerja

...kondisi darurat mengenai sifat subtansi-subtansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Untuk kendaraan transportasi telah dilengkapi dengan sebuah kartu term yang di pegang oleh pengemudi.... [...]
Arisal Rahman. M.Kes 1

Apa Itu Toksikologi Industri

...cabang ilmu toksikologi yang mempelajari mengenai pemaparan material toksik yang ada di lingkungan kerja Definisi Toxicology berasal dari bahasa Yunani yaitu toxicos = racun dan logos = ilmu , ilmu... [...]